Xin chào các bạn đến với trang web của tôi

Hãy thiết kế website của bạn!

sssssssssd

ddvdbfdbdve

bvdevdsvsdvfbvtjnkylkyu

tftyitytrinytytrrrrrrr

rttykukuk7iikjghjmbhgg

jgf

j

ghkj

hgk

ghj

gfkyuio87

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Chỉnh sửa website một cách dễ dàng.

Hãy click vào biểu tượng bút chì để mở danh sách các chức năng.

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phần tử của trang web như các biểu mẫu, bảng, hình ảnh... Bạn cũng có thể chỉnh sửa một phần từ bằng cách click vào phần tử đó.

Bạn có thể dễ dàng thay đổi vị trí các phần tử bằng các thao tác kéo thả rất đơn giản.